Consumenten wensen meer financiële autonomie

De huidige maatschappij verandert razendsnel. Honderdduizenden vaste banen komen de komende 10 jaar op de tocht te staan. Alles wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd. Kijk naar de ontwikkelingen in de thuiszorg. Of naar lijnmanagement dat nu al wordt weggeschrapt in bedrijven. Er ontstaat in versneld tempo een nieuwe economische wereld waarin banen verminderen en mensen inzien dat ze vanuit een eigen netwerk en met eigen energie en middelen inkomsten kunnen en moeten genereren.

Nieuwe economische modellen winnen mondiaal snel terrein

Wij als Beyuna onderschrijven de kracht van nieuwe economische netwerken waarin de winstverdelingen eerlijker en gelijkmatiger zijn dan de huidige traditionele winstverdelingen in bedrijven. Want waarom kopen we wel veel producten van bedrijven maar worden wij als trouwe afnemer nergens beloond voor koopgedrag?

Bij Beyuna gaan de inkomsten en winstverdeling in tegenstelling tot traditionele bedrijven niet naar een beperkt aantal aandeelhouders maar naar de eigenlijke distributeurs. Naar diegene die er het meeste recht op hebben.

Het kan niet anders dan dat we de toekomst rondom inkomen en economische groei anders moeten gaan inrichten. Waarin we werken aan de kracht die netwerken biedt voor de onzekere financiële situatie bij consumenten. Eigen ondernemerschap vanuit een social enterprise gedachtegoed die een gezonde financiële toekomst garandeert.

Consument wil eigen financiële toekomst bepalen

Dit is ons antwoord voor de juiste balans in inkomen en welbevinden. Nieuwe generaties willen net als in de 60-er en 70-er jaren iets bereiken op eigen kracht. Ze wensen niet gevangen te zitten in een proces waarin andere mensen hun toekomst bepalen. Juist zij zoeken nu hun eigen autonomie op. Zij beseffen dat als je het financieel voor elkaar heb, dat je in feite autonoom bent in alles. Vrijheid in je doen en laten en onafhankelijk worden in het leven.

Dat is wat Beyuna met haar netwerk van distributeurs nastreeft. Gericht op de overtuiging dat de consument meer eigen financiële autonomie nastreeft.

Lucas IJsbrandy, CEO Beyuna