Designing a world where people come first

Onze maatschappij is op zoek naar nieuwe economische modellen en business concepten. Want de wereld is zich aan het resetten. Iedere dag lezen we weer welke gevolgen automatisering en ook robotisering gaan hebben. Of naar het lijnmanagement dat nu al wordt weggeschrapt in bedrijven.

45% tot 55% van de huidige functies bestaan over 10 tot 15 jaar niet meer. Kijk naar het verlies van banen in de zorg. Ruim 34.000 banen voor het eerst in decennia. 140 miljoen fulltime banen van kenniswerkers worden vervangen door geavanceerde algoritmen. Computermodellen die kenniswerk gaat vervangen.

Wat gebeurt er in onze wereld?

Er ontstaat in versneld tempo een nieuwe economische wereld waarin bestaande banen verminderen. En dit werkt door in het gemoed van mensen. Zij beseffen dat financiële vastigheid vanuit een vast contract en sociale verworvenheden snel tot het verleden behoren. Er ontstaat een besef dat men een nieuwe weg moet gaan inslaan. Een weg die moet leiden tot financiële onafhankelijkheid. Vanuit eigen vaardigheden meer inkomsten genereren. Niet voor niets behoort het woord ‘neveninkomsten’ tot de meest gezochte zoekopdrachten bij Google.

Ik hoor het ook in gesprekken op diverse locaties in verschillende landen. Er zijn veel onzekerheden en we zoeken met ons allen naar een nieuw toekomstperspectief. Zeker jongere generaties staan open voor een andere kijk op de inrichting en ontwikkeling van hun inkomen. Waarin eigen verantwoordelijkheid geen vies woord meer is. Kijk naar Azië waarin het eigen ondernemerschap floreert. Zij beschikken niet over voorzieningen zoals in West Europa. Men zoekt daar juist autonomie. Zij redeneren heel authentiek. Een heldere filosofie; als je het financieel voor elkaar hebt, dan ben je immers autonoom in alles. Vrij in je doen en laten en onafhankelijk zijn in het leven.

Ik geloof heilig in dit principe en laten we realistisch zijn; er is ook geen andere weg.

Kom uit de ivoren toren, welkom in de nieuwe wereld van kansen

Onze maatschappij is op zoek naar een nieuwe rangorde die niet uitsluitend bepaald wordt door het kapitaal. Alleen is dat besef nog niet bij alle instanties aanwezig. Daar is nog te weinig beweging. Het mag dan volgens de media beter gaan met de economie. Maar in feite kraakt het huidige systeem aan alle kanten. Geloof jij nog in de toekomst van ons huidige economische model? En biedt dit voor jou genoeg perspectief?

Maar waarom zou je niet, met een frisse kijk voor jezelf, een plaats in de nieuwe economie kunnen vinden waarin je de kracht van de nieuwe wereld optimaal benut? Of zoals Steve Jobs ooit zei: “have the courage to follow your heart and intuition”. En we weten allemaal hoe Apple groot is geworden.

Want jij zit zelf achter het stuur om een positieve wending aan jouw carrière te geven. Vandaag en morgen. Je zelf opnieuw uitvinden vanuit de kracht en nieuwsgierigheid van een startup. Waarmee je weer drive in het leven krijgt omdat je doet wat je leuk vindt! Dat is de filosofie van “designing a world where people come first”.

Een motto waarin ik een maatschappij zie waarin mensen samen met andere mensen werken aan hun eigen “onafhankelijke” autonomie. Waarin jij zelf de hoofdrolspeler bent! Overtuig jezelf en ga vandaag nog samenwerken met andere mensen. Voel de kracht van de menselijke verbinding! Want als je werk doet waar je zelf om geeft, dan zal je altijd meer en beter presteren. Maak je eigen nieuwe start en zet je schouders eronder.

Ik geloof zelf nadrukkelijk in een carrière waarin de toekomst draait om samen met andere mensen vanuit vertrouwen te groeien. Dagelijks voel ik dat mensen toe zijn aan deze nieuwe uitdaging. Verder groeien vanuit een betere balans.

Lift mee op de filosofie van de nieuwe generatie bedrijven

Binnen 5 jaar voorspel ik dat de “nieuwe wereld” de overhand zal hebben. Weg met de traditionele manier van zaken doen. Bedoeld om een groep eigen werknemers te nemen, er een juridische omheining omheen te zetten en vervolgens klanten te laten betalen voor toegang tot schaarste. Dit mechanisme gaat niet meer werken.

De wereld wordt ingenomen door een generatie bedrijven die informatietechnologie faciliteert om mensen ander of extra inkomen te verschaffen. Om hen een eigen onderneming te laten beginnen. Met superieure producten. Zij stellen jou in staat om financieel draagvlak te krijgen. Vanuit techniek, internet en de persoonlijke verbinding tussen mensen. Dat vormt de basis waarin jij net als andere mensen een nieuwe dimensie kan geven aan jouw eigen financiële autonomie.

De huidige wereld biedt deze mogelijkheden. Affiliatie is de toekomst. Het is de motor van veranderingen in echt alle sectoren en beroepen. Mensen in beweging krijgen vanuit een evenwichtig verdienmodel. Vanuit betrokkenheid en kracht je eigen talenten aanspreken om stappen vooruit te maken. Dat jij als mens kan groeien in bewustzijn en geluk. Want tenslotte gaat het om het welzijn en welbevinden van ons allemaal.

Dat is mijn motivatie. Een duidelijke keuze voor een inspirerend toekomstbeeld. Vanuit “designing a world where people come first” zelf werken aan iets groot.

Ik wens je veel succes !

Lucas IJsbrandy, CEO Beyuna